Справочник по функциям Perl

U

uc
ucfirst
undef
unpack
unshift
use
utime

Реклама